گزارش تصویری


افتتاح طرح آبیاری نوین در موسسه کشاورزی رضوی

1396/10/8

توضیحات : افتتاح طرح آبیاری نوین در موسسه کشاورزی رضوی

نظر شما