جزئیات خبر


در راستای رسیدن به ضریب خودکفایی صورت گرفته است؛

افزایش 3 برابری کشت کلزا در مزارع شرکت کشاورزی رضوی

افزایش 3 برابری کشت کلزا در مزارع شرکت کشاورزی رضوی
1396/10/24

سرپرست شرکت کشاورزی رضوی از افزایش 3 برابری کشت کلزا در مزارع این شرکت خبر داد.
محمد باقر قناد طوسی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: این اقدام در راستای رسیدن به ضریب خودکفایی این محصول، اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین افزایش درآمد صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این شرکت در سال زارعی 97-96، مساحت 100 هکتار از اراضی خود را به کشت کلزا اختصاص داده است.
قناد طوسی با اشاره به ویژگی‌های بذور کشت شده گفت: در کشت این محصول از بذور داخلی و خارجی و سازگار با اقلیم منطقه استفاده شده است.
وی ادامه داد: سازگار بودن با شرایط آب و هوایی، باز نشدن غلاف در زمان برداشت، عدم ریزش محصول و... از جمله سایر ویژگی‌های این بذرها به شمار می‌رود.
قناد طوسی درباره روش آبیاری این اراضی بیان کرد: آبیاری اراضی اختصاص یافته به این محصول با استفاده از سیستم تحت فشار قطراه ای ( تیپ)، بارانی( لینیر) و همچنین روش نشتی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین برای افزایش تولید محصول، اقداماتی همچون مبارزه با علف‌های هرز و آفات، تغذیه به موقع، استفاده از کودهای ریز مغذی و... در حال انجام است.
سرپرست شرکت کشاورزی رضوی، مزایای کشت کلزا را بهبود ساختمان خاک، افزایش درآمد اقتصادی کل کشاورزی ناشی از کشت این محصول، جلوگیری از شسته شدن ازت و فرار آن و... عنوان کرد.

 407-96

نظر شما